THK Tracking

Hệ thống giám sát phương tiện THK Tracking:


  • Quản lý vận tải: giám sát hành trình, quản lý hành khách, quản lý lái xe

  • Quản lý xe công trình

  • Quản lý điều hành xe taxi

  • Quản lý nhiên liệu